Radimo od 8:00 do 16:00 časova ------ Postojimo 26 godina ------ Najbolje cene u Srbiji! ------ Pitajte za POPUST ? ------ Najbrža isporuka u Srbiji

Telefon: 021/475-51-84 Mobilni: 069/475-51-84 Viber E-mail: getel@getel.rs


Žični ruter LINKSYS SPA2102-EU 1xWAN 1xLAN 2xFXS

15.577,13 dinara sa PDV-om
 
 
Žični ruter LINKSYS SPA2102-EU, žični ruter sa dva porta za analogne telefonske linije, jedan port za pristup Internet-u i jedan port za lokalnu mrežu, SIP - Session Initiation Protocol ( protokol za kontrolu multimedijalne komunikacije preko Internet-a, široko primenjiv u svetu prenosa glasa i video sadržaja, naročito je našao primenu u VoIP tehnologijama ), SIP Proxy Redundancy ( definisanje primarnog i sekundarnog servera preko DNS-a se obezbeđuje veća nezavisnost rada uređaja koji su zakačeni na ruter, a isti koriste SIP protokol ), Secure Encrypted Calling ( bezbedno pozivanje uz pomoć šifrovanog telefonskog poziva preko rutera ), sistem zaštićen sa šifrom, prilikom resetovanja ruter se vraća na fabrički podešenu šifru, lozinka za pristup administratora, lozinka za pristup korisnika, HTTPS fabrički instalirani klijentski sertifikat, HTTP administracija sa 256-bitnom šifrom, FXS - Foreign eXchange Subscriber ( port za analognu telefonsku liniju ), MAC - Media Access Control Filter ( je jedinstven identifikacioni hardverski naziv računara i isti je različit za svaki računar na svetu, preko ovog filtera možemo odrediti koji računari mogu imati pristup mreži ili Internet-u preko rutera ), ARP - Address Resolution Protocol ( mrežni protokol koji razdvaja slojeve IP adresa na Internet-u ili lokalnoj mreži kada su poznati ), DNS - Domen Name System ( protokol koji pretvara nazive IP adresa u nazive domena ), DHCP - Dynamic Host Configuration Protocol ( protokol koji automatski dodaje IP adrese računarima u mrežnom okruženju ), ICMP - Internet Control Message Protocol ( protokol koji obezbeđuje slanje izveštaja greške sa računara ili rutera drugom uređaju ), TCP - Transmission Control Protocol ( protokol za kontrolu slanja podataka između dva računara na lokalnoj ili globalnoj mreži ), UDP - User Datagram Protocol ( jedan od osnovnih Internet protokola koji služi za slanje podataka u takozvanim DATAGRAM paketima između računara, ne zahtevajući posebne kanale ili putanje za prenos podataka ), RTP - Real Time Protocol ( definiše standardizovane pakete za prenos audio i video sadržaja preko Internet-a ), RTCP - Real Time Control Protocol ( je sestrinski protokol od RTP protokola, koji definiše vremena, brzine, putanje i ostale paramtre prenosa audio i video sadržaja ), DiffServ - Differentiated Services ( protokol koji razdvaja zahtevne i manje zahtevne pakate za prenos podataka, npr. za prenos audio i vide sadržaja ovaj sistem će dodeliti više opsega nego za prenos teksta ili fotografija ), TOS - Type of Service ( protokol koji određuje tip servisa koji deli u datagrame i tako iste šalje po prioritetu kako bi se izbeglo kašnjenje u prenosu podataka ), SNTP - Simple Network Time Protocol ( protokol koji sinhronizuje vreme na različitim kompjuterskim mrežama ), Upload Data Rate Limiting ( funkcija određivanja parametara odlaznog saobraćaja preko rutera, može biti konfigurisana statički i automatski ), QoS - Quality of service ( davanje prioriteta paketima za prenos glasa preko mreže u odnosu na druge pakete ), Router or Bridge Mode ( podešavanje parametara rutera da radi kao ruter ili kao bridž ), MAC Address Cloning ( mnogi Internet provajderi povezuju svoje uređaje za MAC adresu vašeg računara ili rutera, ova opcija vam dopušta da na ruteru klonirate MAC adresu uređaja koji povezujete na ruter, ova opcija je naročito korisna kada vam provajder dodeljuje dinamičke IP adrese ), Port Forwarding ( prosleđivanje saobraćaja sa porta na port, ova opcija je naročito korisna da biste održali kontinuitet saobraćaja između Internet provajdera i rutera u slučaju da primarni port otkaže ), G.711 ( standard za prenos glasa, formalno nazvan PCM - Pulse Code Modulation, danas se koristi u mnogim standardima, naročito u standardu za prenos glasa preko Internet-a H.323 ), G.726 ( standard koji definiše prenos glasa preko Internet-a pri brzinama od 16kbps, 24kbps, 32 kbps i 40 kbps ), G.729 ( je standard kompresije paketa digitalnog glasa na svakih 10 milisekundi ), G.723.1 ( je audio kodek koji kompresuje glas u frejmovima od po 30 milisekundi, zvaničan naziv ovog stanadarda je Dual Rate Speech Coder, budući da se audio paketi šalju na 5.3 kbps i 6.3 kbps ), podesivi audio frejmovi po paketu za slanje, dva porta za analogne telefone ili faks uređaje sa osam različitih opcija podešavanja, čekanje poziva, poništavanje čekanja poziva, čekanje poziva sa identifikacijom, identifikacija poziva sa imenom ili brojem, blokiranje identifikacije odlaznog poziva, prosleđivanje poziva bez odgovora, prosleđivanje poziva u slučaju zauzeća, prosleđivanje svih poziva, funkcija odbijanja poziva, transferovanje poziva, tripartitna konferens veza, svetlosni i zvučni indikator pristigle poruke, vraćanje poziva, vraćanje poziva prilikom zauzeća, blokiranje poziva sa restrikcijom, odloženi prekid veze, karakteristično zvono za zvanje i birani broj, ton upozorenja kada je slušalica podignuta, selektivno odbijanje poziva, odbijanje anonimnih poziva, Hot line, brzo biranje do 8 brojeva, muzika na čekanju, prijem faks dokumenata .
 
Tip ruteražični ruter sa dva porta za analogne telefonske linije, jedan port za pristup Internet-u i jedan port za lokalnu mrežu
Standardi ruteraSIP - Session Initiation Protocol ( protokol za kontrolu multimedijalne komunikacije preko Internet-a, široko primenjiv u svetu prenosa glasa i video sadržaja, naročito je našao primenu u VoIP tehnologijama )
Bezbednost ruteraSIP Proxy Redundancy ( definisanje primarnog i sekundarnog servera preko DNS-a se obezbeđuje veća nezavisnost rada uređaja koji su zakačeni na ruter, a isti koriste SIP protokol ), Secure Encrypted Calling ( bezbedno pozivanje uz pomoć šifrovanog telefonskog poziva preko rutera ), sistem zaštićen sa šifrom, prilikom resetovanja ruter se vraća na fabrički podešenu šifru, lozinka za pristupa administratora, lozinka za pristup korisnika, HTTPS fabrički instalirani klijentski sertifikat, HTTP administracija sa 256-bitnom šifrom
Protokoli ruteraFXS - Foreign eXchange Subscriber ( port za analognu telefonsku liniju ), MAC - Media Access Control Filter ( je jedinstven identifikacioni hardverski naziv računara i isti je različit za svaki računar na svetu, preko ovog filtera možemo odrediti koji računari mogu imati pristup mreži ili Internet-u preko rutera ), ARP - Address Resolution Protocol ( mrežni protokol koji razdvaja slojeve IP adresa na Internet-u ili lokalnoj mreži kada su poznati ), DNS - Domen Name System ( protokol koji pretvara nazive IP adresa u nazive domena ), DHCP - Dynamic Host Configuration Protocol ( protokol koji automatski dodaje IP adrese računarima u mrežnom okruženju ), ICMP - Internet Control Message Protocol ( protokol koji obezbeđuje slanje izveštaja greške sa računara ili rutera drugom uređaju ), TCP - Transmission Control Protocol ( protokol za kontrolu slanja podataka između dva računara na lokalnoj ili globalnoj mreži ), UDP - User Datagram Protocol ( jedan od osnovnih Internet protokola koji služi za slanje podataka u takozvanim DATAGRAM paketima između računara, ne zahtevajući posebne kanale ili putanje za prenos podataka ), RTP - Real Time Protocol ( definiše standardizovane pakete za prenos audio i video sadržaja preko Internet-a ), RTCP - Real Time Control Protocol ( je sestrinski protokol od RTP protokola, koji definiše vremena, brzine, putanje i ostale paramtre prenosa audio i video sadržaja ), DiffServ - Differentiated Services ( protokol koji razdvaja zahtevne i manje zahtevne pakate za prenos podataka, npr. za prenos audio i video sadržaja ovaj sistem će dodeliti više opsega nego za prenos teksta ili fotografija ), TOS - Type of Service ( protokol koji određuje tip servisa koji deli u datagrame i tako iste šalje po prioritetu kako bi se izbeglo kašnjenje u prenosu podataka ), SNTP - Simple Network Time Protocol ( protokol koji sinhronizuje vreme na različitim kompjuterskim mrežama ), Upload Data Rate Limiting ( funkcija određivanja parametara odlaznog saobraćaja preko rutera, može biti konfigurisana statički i automatski ), QoS - Quality of service ( davanje prioriteta paketima za prenos glasa preko mreže u odnosu na druge pakete ), Router or Bridge Mode ( podešavanje parametara rutera da radi kao ruter ili kao bridž ), MAC Address Cloning ( mnogi Internet provajderi povezuju svoje uređaje za MAC adresu vašeg računara ili rutera, ova opcija vam dopušta da na ruteru klonirate MAC adresu uređaja koji povezujete na ruter, ova opcija je naročito korisna kada vam provajder dodeljuje dinamičke IP adrese ), Port Forwarding ( prosleđivanje saobraćaja sa porta na port, ova opcija je naročito korisna da biste održali kontinuitet saobraćaja između Internet provajdera i rutera u slučaju da primarni port otkaže )
Upravljanje ruteromupravljanje ruterom preko web menija
Portovi rutera1 x LAN port ( portovi za lokalnu mrežu sa brzinom prenosa podataka od 100Mbps ), 1 x WAN port ( port za pristup Internet-u ), 2xFSX port ( 2 x RJ11 konektoktori za dve ulazne analogne telefonske linije )
Tehnologije ruteraG.711 ( standard za prenos glasa, formalno nazvan PCM - Pulse Code Modulation, danas se koristi u mnogim standardima, naročito u standardu za prenos glasa preko Internet-a H.323 ), G.726 ( standard koji definiše prenos glasa preko Internet-a pri brzinama od 16kbps, 24kbps, 32 kbps i 40 kbps ), G.729 ( je standard kompresije paketa digitalnog glasa na svakih 10 milisekundi ), G.723.1 ( je audio kodek koji kompresuje glas u frejmovima od po 30 milisekundi, zvaničan naziv ovog stanadarda je Dual Rate Speech Coder, budući da se audio paketi šalju na 5.3 kbps i 6.3 kbps ), podesivi audio frejmovi po paketu za slanje
Ostale karakteristike ruteradva porta za analogne telefone ili faks uređaje sa osam različitih opcija podešavanja, čekanje poziva, poništavanje čekanja poziva, čekanje poziva sa identifikacijom, identifikacija poziva sa imenom ili brojem, blokiranje identifikacije odlaznog poziva, prosleđivanje poziva bez odgovora, prosleđivanje poziva u slučaju zauzeća, prosleđivanje svih poziva, funkcija odbijanja poziva, transferovanje poziva, tripartitna konferens veza, svetlosni i zvučni indikator pristigle poruke, vraćanje poziva, vraćanje poziva prilikom zauzeća, blokiranje poziva sa restrikcijom, odloženi prekid veze, karakteristično zvono za zvanje i birani broj, ton upozorenja kada je slušalica podignuta, selektivno odbijanje poziva, odbijanje anonimnih poziva, Hot line, brzo biranje do 8 brojeva, muzika na čekanju, prijem faks dokumenata
Komplet sadržižični ruter LINKSYS SPA2102-EU, adapter za napajanje, kablovi, drajveri, garancija 2 godine
  f522gn45tp1m1c45dxufb045