Radimo od 8:00 do 16:00 časova ------ Postojimo 26 godina ------ Najbolje cene u Srbiji! ------ Pitajte za POPUST ? ------ Najbrža isporuka u Srbiji

Telefon: 021/475-51-84 Mobilni: 069/475-51-84 Viber E-mail: getel@getel.rs


Žični ruter PLANET VRT-401 4xLAN 1xWAN 1xDMZ VPN

7,655.76 dinara sa PDV-om
 
 
Žični ruter PLANET VRT-401, žični ruter sa jednim portom za pristup Internet-u, 4 porta za lokalnu mrežu i jedan LAN port za militarizovanu zonu, simultano je na ovom ruteru moguće dodeliti do 100 VPN tunela, PPTP - Point-to-Point Tunneling Protocol ( metod za implementaciju virtualnih privatnih mreža, koristi kontrolni kanal preko TCP protokola i podaci preko tunela se šalju u PPP paketima ), NAT firewall zaštita, SPI - Stateful Packet Inspection ( je firewall zaštita zasnovana na TCP i UDP protokolu, zaštita identifikuje i propušta određene pakete podataka sa poznatim konekcijama, dok sve ostale odbija ), DOS - Denial of Service ( prva linija odbrane od upada nepoželjnih korisnika na vašu mrežu ), zaštita pristupa lozinkom, MD5-HMAC/SHA1-HMAC - Hash-based Message Authentication Code ( je kompjuterski sistem zaštite podataka koji kombinuje autorizacioni kod poruke uključujući kriptografsku funkciju sa tajnim ključem ), autorizacija pristupa putem sertifikata, IPsec - Internet Protocol Security ( protokol za bezbednos komunikacije u okviru IP protokola, autorizije i šifruje svaki paket u okviru komunikacione sesije ), lista kontrole pristupa i URL filtracija, DHCP - Dynamic Host Configuration Protocol ( protokol koji automatski dodaje IP adrese računarima u mrežnom okruženju ), NAT - Network Address Translation ( prevođenje naziva domena u IP adrese ), DNS - Domen Name System ( protokol koji pretvara nazive IP adresa u nazive domena ), TCP/IP - Transmission Control Protocol and Internet Protocol ( skup protokola razvijen da omogući umreženim računarima da dele resurse putem lokalne mreže ili Internet-a ), HTTP - Hypertext Transfer Protocol ( mrežni protokol za distribuciju i razmenu podataka, teksta, fotografija, audio i video sadržaja, danas osnovni protokol za komunikaciju u web okruženju ), NTP - Network Time Protocol ( protokol koji sinhronizuje vreme na različitim kompjuterskim mrežama ), IKE - Internet Key Exchange ( je protokol za zaštitu komunikacije između dva računara na Internetu, funkcioniše po principu dodeljivanja sesije i tajnog ključa ), do 100 simultanih VPN tunela, virtualni server, specijalne aplikacije, DMZ - Demilitarized Zone ( je fizička ili logička mreža koja omogućava postavljanje web sajta u lokalnoj mreži ), UPnP - Universal Plug and Play ( je set mrežnih protokola za jednostavno povezivanje uređaja na mrežu ), DDNS - Dynamic DNS ( dinamički sistem za pretvaranje naziva IP adresa u nazive domena ), ALG - Application Level Gateway ( sadrži bezbednosne komponente za podešavanje firewall-a ili NAT-a, koristi se kod podešavanja parametara za VoIP, FTP ili Torrent ).
 
Tip ruteražični ruter sa jednim portom za pristup Internet-u, 4 porta za lokalnu mrežu i jedan LAN port za militarizovanu zonu, simultano je na ovom ruteru moguće dodeliti do 100 VPN tunela
Standardi ruteraPPTP - Point-to-Point Tunneling Protocol ( metod za implementaciju virtualnih privatnih mreža, koristi kontrolni kanal preko TCP protokola i podaci preko tunela se šalju u PPP paketima )
Bezbednost ruteraNAT firewall zaštita, SPI - Stateful Packet Inspection ( je firewall zaštita zasnovana na TCP i UDP protokolu, zaštita identifikuje i propušta određene pakete podataka sa poznatim konekcijama, dok sve ostale odbija ), DOS - Denial of Service ( prva linija odbrane od upada nepoželjnih korisnika na vašu mrežu ), zaštita pristupa lozinkom, MD5-HMAC/SHA1-HMAC - Hash-based Message Authentication Code ( je kompjuterski sistem zaštite podataka koji kombinuje autorizacioni kod poruke uključujući kriptografsku funkciju sa tajnim ključem ), autorizacija pristupa putem sertifikata, IPsec - Internet Protocol Security ( protokol za bezbednos komunikacije u okviru IP protokola, autorizije i šifruje svaki paket u okviru komunikacione sesije ), lista kontrole pristupa i URL filtracija
Protokoli ruteraDHCP - Dynamic Host Configuration Protocol ( protokol koji automatski dodaje IP adrese računarima u mrežnom okruženju ), NAT - Network Address Translation ( prevođenje naziva domena u IP adrese ), DNS - Domen Name System ( protokol koji pretvara nazive IP adresa u nazive domena ), TCP/IP - Transmission Control Protocol and Internet Protocol ( skup protokola razvijen da omogući umreženim računarima da dele resurse putem lokalne mreže ili Internet-a ), HTTP - Hypertext Transfer Protocol ( mrežni protokol za distribuciju i razmenu podataka, teksta, fotografija, audio i video sadržaja, danas osnovni protokol za komunikaciju u web okruženju ), NTP - Network Time Protocol ( protokol koji sinhronizuje vreme na različitim kompjuterskim mrežama )
Upravljanje ruteromupravljanje ruterom preko web menija
Portovi rutera4 x LAN port ( portovi za lokalnu mrežu sa brzinom prenosa podataka od 100Mbps ), 1 x WAN port ( port za pristup Internet-u ), 1 x LAN port ( port za DMZ zonu )
Tehnologije ruteraIKE - Internet Key Exchange ( je protokol za zaštitu komunikacije između dva računara na Internetu, funkcioniše po principu dodeljivanja sesije i tajnog ključa )
Ostale karakteristike ruterado 100 simultanih VPN tunela, virtualni server, specijalne aplikacije, DMZ - Demilitarized Zone ( je fizička ili logička mreža koja omogućava postavljanje web sajta u lokalnoj mreži ), UPnP - Universal Plug and Play ( je set mrežnih protokola za jednostavno povezivanje uređaja na mrežu ), DDNS - Dynamic DNS ( dinamički sistem za pretvaranje naziva IP adresa u nazive domena ), ALG - Application Level Gateway ( sadrži bezbednosne komponente za podešavanje firewall-a ili NAT-a, koristi se kod podešavanja parametara za VoIP, FTP ili Torrent )
Komplet sadržižični ruter PLANET VRT-401, adapter za napajanje, kablovi, drajveri, garancija 12 meseci
  klbxcxfei33qkw45oaxsbs45