Proizvod
ID
Proizvod
FOTOGRAFIJA
Proizvod
NAZIV
Umanji
količinu
Količina Uvećaj
količinu
Cena
proizvoda
bez
popusta
Popust
Cena
proizvoda
sa
popustom
Stopa
PDV
Jedinični
PDV
Ukupan
iznos
PDV
Ukupna
cena
bez
PDV
Cena
isporuke
Vreme
isporuke
Ukupna
cena
isporuke
Ukupno
Cena +
PDV +
Isporuka
Ukupna količina Ukupan popust Ukupna cena isporuke Ukupna cena bez PDV Ukupan PDV Ukupna cena sa PDV
0 0 dinara 0 dinara 0 dinara 0 dinara 0 dinara
Datum Profaktura broj Korisnik Način plaćanja Važnost Tekući račun
GETEL doo Avans 100% 2 radna dana 160-553379-94